Zabiegi krioterapii

12 686 02 40 / 12 686 02 41
mck@mck.com.pl

Krioterapia MIEJSCOWA - czym jest?

Krioterapia miejscowa polega na nawiewie na wybraną powierzchnię ciała par azotu przez okres około 2-3 minut.